Manual de gestió del centre

Manual de gestió del centre

MANUAL DE GESTIÓ DEL CENTRE SANITARI MUNICIPAL DE SON REUS

Per més informació, consultar documents adjunts.

ÍNDEX DE PROTOCOLS

1. Protocol d'ingrés
    A. Protocol de captura i trasllat

2. Protocols d'activitats durant l'estància
   A. Protocol de gestió administrativa
   B. Protocol de profilaxi veterinària
   C. Protocol d'atenció diària
   D. Protocol d'atenció veterinària
   E. Protocol de neteja i desinfecció
   F. Protocol de voluntariat
       Programa d'exercici i socialització del ca
       Programa de colònies urbanes de moixos

3. Protocol de sortida
   A. Adopció
   B. Recuperació pel seu propietari
   C. Entrega a associacions animalistes
   D. Eutanàsia i incineració

4. Activitats per a millorar el benestar animal
   A. Campanyes divulgatives dels drets dels animals
   B. Campanyes educatives. Visites escolars
   C. Control de gestacions no desitjades. Promoció de l'esterilització
   D. Escola Urbana de Cans. Millora de la tinença
   E. Col·laboració amb associacions i comerços relacionats amb els animals de companyia
   F. Animals potencialment perillosos