Cercar

Inici -> Altres serveis

Altres serveis

Centre de Recuperació de l'Avifauna Balear

El 28 d'agost de 1980 l'Ajuntament de Palma va aprovar en sessió plenària les Bases d'ordenació del Servei Municipal de Protecció de l'Avifauna Balear. Aquest servei, ubicat en el Centre de Protecció Animal, és gestionat per l'Ajuntament. La Conselleria de Medi Ambient i el GOB participen en les decisions a través d'una Comissió Tècnica Supervisora constituïda a aquest efecte.

L'objectiu general del nostre Centre de Recuperació és col·laborar en la protecció de la fauna autòctona balear mitjançant les següents actuacions:

 1. Rehabilitació d'animals silvestres malalts o ferits i la seva devolució al seu medi natural
  Més de 4.000 aus (pertanyents a més de 60 espècies distintes) han ingressat en aquest servei des de la seva creació.
  La recuperació d'espècies silvestres en perill d'extinció s'aconsegueix recuperant individus i educant la població.
 2. Cria en captivitat del voltor negre
  Des de que es va iniciar aquest projecte en el centre han nascut 5 polls de voltor i se n'han alliberat 3.
  En l'actualitat, disposam de dues parelles reproductores.
 3. Tortugues terrestres
  A la nostra comunitat existeixen dues espècies de tortugues terrestres (Testudo hermanni i Testudo graeca). La situació de ambdues espècies és distinta, sent més delicada la de les Testudo graeca.
  Actualment disposam de dos terraris grossos a l'aire lliure per a la cria i recuperació de les tortugues.
  Els objectius són dos:
  • Augmentar la cria en captivitat.
  • Allotjar, per a després alliberar, les tortugues que ens cedeixen els particulars.
 4. Programa d'educació ambiental
  En el nostre centre existeix una aula d'educació mediambiental, utilitzada amb prioritat per a la població escolar.
  Per a desenvolupar aquest programa disposam de diversos monitors que desenrotllen els següents temes:
  • Els animals de companyia a la ciutat.
  • Espècies protegides. Avifauna balear.
  • Plagues urbanes.
  • Zones verdes a la ciutat.


Control de plagues

A. DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ
Els serveis de desratització, desinsectació i desinfecció es realitzaran atenent les necessitats sanitàries de la població i el terme municipal, conformement al següents criteris:

 1. La desratització de les xarxes de clavegueram, edificis, instal·lacions i serveis municipals tindrà caràcter preferent i la seva cobertura, permanent.
 2. La desinsectació i desinfecció periòdica d'edificis, instal·lacions i serveis municipals, amb especial atenció a les escoles municipals.
 3. La prestació de serveis ocasionals quan es detecten colònies de múrids, insectes o focus d'infecció. Només poden realitzar-se treballs de desratització, desinsectació o desinfecció en propietats particulars, pels serveis municipals dependents del Centre Sanitari, en especials circumstàncies, que constitueixin notori perill per a la seguretat, sanitat o higiene.
 4. L'Administració municipal ha d'adoptar les mesures oportunes per a evitar la proliferació dels esmentats vectors sanitaris.

B. CONTROL D'ESTORNELLS
L'objectiu del control dels estornells és espantar-los cap a zones menys poblades, evitant les molèsties als ciutadans i el deteriorament del mobiliari urbà, així com de passeigs i vies per als vianants.

Les actuacions s'inicien amb l'arribada de grans esbarts que coincideixen amb l'entrada del fred. S'utilitza material pirotècnic i traques explosives a les zones més conflictives de la ciutat.

C. CONTROL DE COLOMS URBANS
El Centre Sanitari Municipal en l'actualitat utilitza dos sistemes per a reduir la població de coloms a la nostra ciutat:

 • Canons de llançament de xarxes.
 • Gàbies trampa.
  A continuació s'adjunta un quadre dels diferents llocs en els quals es duen a terme aquestes accions i el nombre d'animals que són capturats.

Captura coloms

Gràfica captura coloms 2006


D. NOVES PLAGUES (PSITÀCIDS I GAVINES)

Data darrera modificació:23 de febrer de 2016

© Ajuntament de Palma - CSMPA. Carretera de Sòller km 8.2. 07120 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971438695 | Fax: 971438864