Cercar

Inici -> Zones d'oci caní

Registre 10 (ZOC ES CARNATGE)

Registre-10 ZOC ES CARNATGE Zona de Bany per a cans.

Registre9_EsCarnatge_Mapa

Condicions d'ús:

  1. Els cans podran circular lliurement sense corretja per la zona compresa, des de l'estàtua del Ninot de Cala Gamba fins a la zona coneguda com els "Bunkers" a l'altura de la (plataforma de fusta) de llargària i d'amplària des de vorera de mar fins a las zones acotades més properes a la mar. Se exclouen de la lliure circulació les àrees delimitades per tancaments protectors de vegetació i entenent que en cap cas, la lliure circulació dels animals es pot fer extensible al passeig per a vianants pavimentat.
  2. Els cans agressius amb les persones o altres animals hauran de portar morrió degudament col·locat.
  3. Els cans catalogats com a potencialment perillosos segons la Llei 50/1999 de 23 de desembre no podran circular sense corretja, ni anar sense morrió en cap cas.
  4. Queda prohibit l'abandonament d'excrements dins i fora del recinte. El propietari haurà de recollir les deposicions.
  5. El propietari serà responsable dels danys físics i psíquics que puguin ocasionar els seus animals.
  6. Tots els cans hauran de disposar de microxip i les vacunacions i/o tractaments obligatoris. Els portadors dels cans hauran de dur la documentació de l'animal legalment exigible. (Passaport sanitari i llicència d'animal potencialment perillós, al seu cas)
  7. La policia local i els controladors mediambientals d´EMAYA vigilaran el correcte ús del recinte i el compliment de les ordenances municipals

Enllaços addicionals

Descàrrega d'arxius

Data darrera modificació:30 d'agost de 2017

© Ajuntament de Palma - CSMPA. Carretera de Sòller km 8.2. 07120 Palma (Illes Balears) Telèfon: 971438695 | Fax: 971438864